กระดาษทรายกลม 4 นิ้ว

กระดาษทรายกลม 4 นิ้ว จำนวน 100 ชิ้น/กล่อง