กระดาษทรายซ้อนหลังอ่อน (เหล็ก)

เบอร์ 40 , 60 , 80 , 100 , 120 , 180 , 240 , 320

จำนวน 200 ชิ้น/ลัง