แท่นตัดไฟเบอร์ 4 นิ้ว

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 4 นิ้ว มีจำนวน 8 แท่นต่อลัง